Lancer Varsity vs Port Hueneme 9-02-11 - Dan Hillard