Lancers Varsity vs Highland - 9/12/14 - Dan Hillard