Lancers Varsity vs Highland- 09/11/15 - Dan Hillard